Senaste inläggen

Frimureri

Därför behövs en fastighetsförvaltning inom frimurarsällskapet

Därför behövs en fastighetsförvaltning inom frimurarsällskapet

De flesta organisationer har någon form av samlingslokal eller mötesplats där möten och tillställningar sker. Som frimurarsällskap är det viktigt att ta hand om de […]

Frimureri

Frimurarnas historia i Finland

Frimurarnas historia i Finland

Frimureriet kom till Finland år 1758, då en loge installerade sig i den då viktigaste finska staden Åbo. Denna loge hörde formellt till den Svenska […]

Frimureri

Skapa lugna lokaler för frimurarmöten

Skapa lugna lokaler för frimurarmöten

I Sverige finns Svenska Frimurare Orden eller SFMO, som är vårt äldsta aktiva ordenssällskap. SFMO grundades i mars år 1735 och är en fristående del […]

Frimureri

Frimureri

Frimureri

Frimureri är verksamhet som bedrivs av ordenssällskap med samma namn. Verksamheten går ut på att driva medlemmarnas, de så kallade frimurarnas, personliga utveckling framåt. Det […]

Frimureri

Inred området för frimureri med blommor

Inred området för frimureri med blommor

Miljön spelar en stor roll i mångas vardag, arbetsliv och fritid. Hur vi har det i vår närmiljö påverkar oss när det kommer till färger, […]

Frimureri

Otroliga målarkonstnärer som var frimurare

Otroliga målarkonstnärer som var frimurare

Män och kvinnor från alla samhällsskikt i hela världen lockas till frimureriet, allt från politiker och forskare till konstnärer och skulptörer. Det finns framförallt en […]

Frimureri

Bygg en ny samlingsplats för frimurare i Stockholm

Bygg en ny samlingsplats för frimurare i Stockholm

Precis som kyrkorna, synagogorna och moskéerna tillhör olika religiösa grupper så har även frimurarna sina byggnader. Men ibland kan utbudet av samlingsplatser behöva utökas för […]

Frimureri

Illuminati var inte frimurare

Illuminati var inte frimurare

Sällskapet kallade sig till en början ”Föreningen av perfektibilister” och bestod av en samling stora europeiska tänkare. Deras syfte var att verka för ett samhälle […]

Frimureri

Vad är en frimurare?

Vad är en frimurare?

Frimurare är en grupp människor som ingår i en typ av organisation som verkar för förbättring i samhället på olika nivåer. Frimurare brukar dock mötas […]

Frimureri

Krav för att bli frimurare

Krav för att bli frimurare

När ordet frimureri eller frimurare hörs gör man förmodligen en association till ett mystiskt sällskap med hemliga ceremonier. Denna bild är dock långt ifrån verkligheten. […]