Frimurarnas historia i Finland

Frimureriet kom till Finland år 1758, då en loge installerade sig i den då viktigaste finska staden Åbo. Denna loge hörde formellt till den Svenska Frimurare Orden. Från och med år 1762 befann den sig dock i Helsingfors istället eftersom majoriteten av dess medlemmar fanns där. Strax efter att denna loge etablerat sig tillkom ytterligare två, en loge 1777 i Helsingfors och en så kallad ”kapitelloge” i Åbo 1778 för medlemmar av högre rang.

Efter att Finland blev en del av det Ryska kejsardömet 1809 förlorade man kontakten till Sveriges frimureri, vilket ledde till att många medlemmar flyttade dit istället. Det nya statsskicket gjorde det omöjligt att bedriva verksamhet för frimurarna så denna lades ner år 1813. Det kom sedan ett formellt förbud för frimureri från ryskt håll, kejsar Alexander I, 1822. Det var fortfarande praktiskt möjligt för finländare att utöva frimureri utomlands men kejsar Nikolaj I förbjöd även detta så småningom.

Det väcktes ett intresse bland framför allt finländska immigranter i USA om att påbörja frimurarverksamhet igen i Finland. Efter Finlands självständighetsförklaring 1917 började återinvandrade finländare jobba för detta och man tog hjälp av New Yorks storloge för detta. Den första logen efter det ryska förbudet grundades 1922 i Helsingfors och bland dess medlemmar fanns bland annat den kända kompositören Jean Sibelius. Sibelius bidrog bland annat med kapellmusik och om man är intresserad av Sibelius medverkan i frimureriet kan man läsa mera på denna sida. Året därpå grundades en andra loge i Tammerfors och en tredje i Åbo. Med dessa tre loger som grund ansökte man i Finland om lov att få grunda en storloge, vilket beviljades av storlogen i New York. Ansökan beviljades, och storlogen invigdes sedan år 1924.

År 1920 invigdes även den första logen inom Le Droit Humain i Finland, en frimurarorden som bland annat särskiljer sig genom att acceptera både män och kvinnor.

I samband med att egna, finska loger uppstod i början av 1920 återupptog även den Svenska Frimurare Orden sin verksamhet i Finland under namnet ”Stor Capitlet”.