Senaste inläggen

Frimureri

Bygg en ny samlingsplats för frimurare i Stockholm

Bygg en ny samlingsplats för frimurare i Stockholm

Precis som kyrkorna, synagogorna och moskéerna tillhör olika religiösa grupper så har även frimurarna sina byggnader. Men ibland kan utbudet av samlingsplatser behöva utökas för […]

Frimureri

Illuminati var inte frimurare

Illuminati var inte frimurare

Sällskapet kallade sig till en början “Föreningen av perfektibilister” och bestod av en samling stora europeiska tänkare. Deras syfte var att verka för ett samhälle […]

Frimureri

Vad är en frimurare?

Vad är en frimurare?

Frimurare är en grupp människor som ingår i en typ av organisation som verkar för förbättring i samhället på olika nivåer. Frimurare brukar dock mötas […]

Frimureri

Krav för att bli frimurare

Krav för att bli frimurare

När ordet frimureri eller frimurare hörs gör man förmodligen en association till ett mystiskt sällskap med hemliga ceremonier. Denna bild är dock långt ifrån verkligheten. […]

Frimureri

Frimurarnas välgörenhetsarbete

Frimurarnas välgörenhetsarbete

Frimurarna har en väldigt lång tradition av barmhärtighetsarbete. Förr i tiden bestod det till stor del av sjukvård, inrättandet av barnhem och institutioner och allmosor […]

Frimureri

Frimurarna i Sverige

Frimurarna i Sverige

Frimurare eller [i]Free Masons[/i] som sällskapet heter på engelska är en mycket beryktad och samtidigt ett allmänt okänt ordenssällskap som kräver rekommendationer för att bli […]

Frimureri

Frimumureriets symboler

Frimumureriets symboler

Ända sedan de första frimurarna började gå samman och bilda sina egna sällskap och träffas i hemliga möten finns det ett stort antal symboler som […]

Frimureri

Frimurarlogerna i Skåne

Frimurarlogerna i Skåne

Nyfiken på de svenska ordenssällskapen? Det finns ett antal större internationella sällskap i landet, likaväl som det finns inhemska grupper. Störst och förmodligen mest kända […]

Frimureri

Frimurarna och religion

Frimurarna och religion

Svenska Frimurare Orden är inte ett kyrkligt samfund eller en egen religion. Den är helt fristående i relation till alla kyrkliga institutioner. Däremot har många […]

Frimureri

Hur kommer man med i frimurarordern?

Hur kommer man med i frimurarordern?

Frimurarorden är ett klassiskt ordenssällskap med mycket långa anor. Medlemskapet har varit eftertraktat i vissa grupper, bland annat eftersom det är exklusivt. Alla som vill […]

originmag