Carl Gustaf Tessin

Carl Gustaf Tessin är född 1695 och är son till en känd arkitekt som heter Nicodemus Tessin den yngre. Runt 1714 reste Carl Gustaf Tessin utomlands och blev där oerhört imponerad och påverkad av fransk kultur. 1727 ägnade han sig åt att uppföra Stockholms slott och hans arbete efter det bestod i att vara överintendent för de kungliga slotten, men inte förrän Tessins far hade gått bort. Carl Gustaf Tessin blev en av hattpartiets grundare och valdes vid en riksdag till att bli lantmarsalk. Efter att ha levt i Paris en tid, återvände han till Sverige 1742 och blev en ledande figur inom hattpartiet.

Tessins målningar på Louvren

För konst och kultur på 1700-talet i Sverige, spelade Tessin en stor roll. Han passade bättre till att syssla med konst vilket han gjorde som hovintendent, än som att arbeta som arkitekt som sin far och farfar. Han hade en stor samling målningar som ger en inblick i hur konstlivet var på 1700-talet. Hans samling finns vanligtvis på Nationalmuseet i Stockholm men den är nuvarande som utställning i Paris. Carl Gustaf Tessins samlingar på Louvren i Paris är en fantastisk upplevelse och det gemensamma för målningarna är franskt 1700-talsmåleri. Det finns även texter på svenska som presenterar målningarna vilket gör att om man är svensk, känner man sig extra välkommen.

Frimurarnas bakgrund och historia

Historiken bakom frimurarna går tillbaka till medeltiden. När man började att bygga stora byggnader som till exempel katedraler organiserade sig män i olika skrån eller gillen beroende på vad man arbetade med. I skrået höll man på sina traditioner och lärde upp nya personer som lärlingar dessutom hade man monopol på just det skrået. Man kunde inte föra sig fritt mellan de olika byggnadsplatserna utan fick hålla sig till sitt skrå. Motsatsen till dessa arbetare kallades för murmästare och de kunde röra sig fritt. Deras uppgifter var oftast att rita och planera byggen. Dessa blev oftast väldigt skickliga på vad de sysslade med och kallades för fria murare. Där börjar bakgrunden till frimurarna där bland annat Tessin var medlem.