Hur kommer man med i frimurarordern?

Frimurarorden är ett klassiskt ordenssällskap med mycket långa anor. Medlemskapet har varit eftertraktat i vissa grupper, bland annat eftersom det är exklusivt. Alla som vill kan inte bli medlemmar. Som kvinna är man till exempel chanslös redan från början, även om det finns sällskap för enbart kvinnor med viss koppling till frimureriet. I den här texten ska vi gå igenom vilka villkor man måste uppfylla som frimurare och hur det rent praktiskt brukar gå till att bli medlem i denna orden. Observera att det finns flera olika frimurarsystem och att antagningskraven kan variera. Den här texten gäller vanligt svenskt frimureri.

Måste man vara kristen som frimurare?

Politiker från olika partier är med i frimurarordern som alltså är en partipolitiskt och ideologiskt obunden organisation. Huruvida frimurarorden även är religiöst obunden är en svårare fråga att besvara. Många moderna frimurare definierar sig som ateister men det är ändå vanligt att man tror på någon form av högre makt. Mysticismen återspeglas i många av frimurarnas ritualer som för många är en del av tjusningen med frimureriet. När man inträder i orden måste man intyga att man har en kristen bekännelse. Vad det innebär kan dock tolkas väldigt fritt. Två andra grundläggande krav är att man är ostraffad och att man har fyllt 21.

Man behöver sponsorer

Även om man passar in på de kriterier vi redogjorde för i föregående stycke är det inte säkert att man kan få bli frimurare. Praxis är att två frimurare, så kallade sponsorer, som uppnått en viss nivå inom frimurarorden måste god i god för att man är en person som kommer att passa in i sällskapet. Det är inte så vanligt att människor kontaktar frimurarorden och ber om att få bli medlemmar. Standardförfarandet är istället att man själv blir kontaktad om det finns frimurare som anser att man passar in. Många frimurarloger letar aktivt efter nya medlemmar, så det är inte så svårt som det kan låta att bli frimurare.