Frimurarna och religion

Svenska Frimurare Orden är inte ett kyrkligt samfund eller en egen religion. Den är helt fristående i relation till alla kyrkliga institutioner. Däremot har många präster av tradition varit frimurare och man måste, för att få bli medlem, ha en positiv inställning till kristen tro och kristna traditioner. Det är dock en typ av kristendom som handlar mer om att vara öppen för andliga dimensioner än om att man förväntas ha en viss uppfattning i en särskild fråga. Frimurarorden hämtar lika mycket inspiration från renässanshumanism som från religion och det finns många medlemmar idag som andra kanske skulle betrakta som ateister. Dessa tolkar ändå begreppet kristen bekännelse på ett sådant sätt att de tycker sig kunna vara medlemmar i orden. Det finns andra frimurarordnar som kan vila på en mer tydlig eller mindre uttalad kristen grund. Samtidigt menar många kristna att frimureriet går emot sann kristen tro så relationen mellan kristendom och denna orden är ganska komplicerad.

Frimurare utsatta för utpressningsförsök

Stora och kontroversiella organisationer är sårbara när någon inifrån vill dem illa. Under århundradens lopp har frimurarna haft en hel del problem med personer som velat komma åt eller sälja deras hemligheter eller bara baktala dem offentligt genom att sprida rykten. En norsk frimurare försökte utpressa frimurare i Danmark efter att han själv hamnat i svårt ekonomiskt trångmål. Det han hotade med var att offentliggöra många av frimurarnas hemliga ritualer som han lyckats filma med en dold kamera. Det faktum att han själv var frimurare av hög grad gjorde att han kunde närvara vid ceremonier i Danmark. Hans försök polisanmäldes dock och mannen dömdes till två års fängelse, utan att det filmade materialet hamnade i offentligheten. Att frimurare på detta sätt avslöjar ordenshemligheter är, historiskt sett, extremt sällsynt. De flesta frimurare förblir lojala och låter ordens hemligheter följa med dem ned i graven. Kanske blir det vanligare i framtiden eftersom det är svårare att hålla saker hemliga idag när bra teknologi tar så lite plats att den kan gömmas på kroppen.

Hemliga ritualer och fantastiska lokaler

Detta är en orden med stora resurser. Ett par av Stockholms finaste fastigheter med ornamenterade dörrar och fönster ägs av orden och har otroliga rum som används under olika ceremonier och i sociala sammanhang. Vissa av rummen har aldrig visats för någon som inte är frimurare. Att det förekommer ritualer är laddat och i vissa kretsar kontroversiellt. Det går många rykten om vad frimurare har för sig, till exempel att de dricker blod ur dödskallar. Det mesta tyder dock på att ritualerna bara är ett format för kunskap och erfarenhet som är lättare att uttrycka genom ett litet drama, än med enbart ord. Att de hålls hemliga beror på att upplevelsen inte blir lika laddad ifall man genomgår en ritual man redan läst om. Som de fungerar nu är ritualerna, som ofta markerar en övergång från en grad till en annan, riktiga höjdpunkter. Det råder delade meningar kring om man ska kalla dessa ritualer för religiösa eller inte. Kanske kan man säga att de är genomsyrade av religiös symbolik.