Skapa lugna lokaler för frimurarmöten

I Sverige finns Svenska Frimurare Orden eller SFMO, som är vårt äldsta aktiva ordenssällskap. SFMO grundades i mars år 1735 och är en fristående del av den internationella frimurarorden. Målet med frimureri är att förbättra mänskligheten via tolerans, barmhärtighet och ödmjukhet. Orden är en sammanslutning på kristen grund och består av män från olika grupper i samhället som har olika åldrar och yrken.

För att kunna träffas och utöva sin verksamhet brukar frimurare satsa på skönhetsupplevelser i vackra lokaler där deras berikande gemenskap ger möjlighet till att engagera sig för mänskligheten. Det finns flera sätt att skapa lugna lokaler som ger möjlighet till stillhet och reflektion. En bra metod är att utanför huset installera bullerskydd från Bra Bullerplank AB som bland annat kan erbjuda skräddarsydda och unika bullerplank, vilka ger en vacker miljö att vistas i vid frimurarmöten.

Vackra lokaler i Gävle

Frimurarnas hus i Gävle är ett byggnadsminne som ligger granne med Gavleån. År 1869 drabbades staden av en stor brand och läroverket brann ner. Man valde därefter att bygga upp läroverket på en annan plats, vilket gav en ledig tomt bredvid ån som frimurarna tog över. Två år senare var ett pampigt tegelhus färdigbyggt i nygotisk stil med trappstegsformade gavlar och spetsiga fönster. Här går det tydligt att se inspiration från medeltidens katedraler där gavlarna pryds av mindre torn. Inredningen är formad så att frimurarna ska kunna utvecklas som personer och bli bättre människor, vilket innebär att de hela tiden behöver mötas av nytt innehåll.

Vägledande ord inom frimurarorden är gemenskap, barmhärtighet och personlighetsutveckling. Orden är numera öppen och det går att få ut information kring vilka de 15 000 medlemmarna är via organisationens huvudkontor som ligger i Stockholm. Högkvarteret är katedralliknande med svartvita golvrutor och vackra ljuskronor i taket.

Skydda lokalerna från ljud

Med bullerplank går det att undvika ljud från närliggande vägar, vilket är en fördel för den som vill skapa en lugn miljö för möten med andra frimurare. För insynsskydd kan det räcka med vanligt plank, vilka vanligtvis är bygglovspliktiga. Kommunen prövar när det behövs bullerskydd, där nivån på omgivande buller är en viktig faktor. Men bullerplank kan ibland vara otillräckligt beroende på var huset är beläget.

Minimalism för lugn miljö

Ett annat sätt att skapa en lugn miljö är att minska alla materiella objekt i huset där möten med orden ska hållas. Detta ger mer mentalt och fysiskt utrymme, vilket gör det möjligt att fokusera på syftet med träffarna. Alla dubbletter av föremål bör rensas ut. Gå igenom ett rum i taget för att hitta inredning som behövs och annan inredning som kan tas bort. Vid besök i möteslokalen är det bra om deltagarna låter bli att använda teknik som mobiltelefoner, och undviker att surfa på Instagram och Facebook. Regelbunden rensning och inventering kommer underlätta skapandet av en bra mötesmiljö.