Vad är en frimurare?

Frimurare är en grupp människor som ingår i en typ av organisation som verkar för förbättring i samhället på olika nivåer. Frimurare brukar dock mötas med skepticism, varpå denna artikel kommer att titta lite närmre på vad organisationen faktiskt gör.

Syftet och bakgrunden

De allra första frimurarna har sina rötter från början av 1600-talet varpå skaparna önskade att förbättra och öka toleransen i samhället. Många av de första frimurarna hade också mycket pengar, varpå frimurarnas välgörenhetsarbete har hjälpt många människor i världen. Det finns dock en hel del krav för att bli frimurare, vilket har bidragit till att många tycker sällskapet är mystiskt.

Vad gör en frimurare?

När det kommer till frimurarna i Sverige och andra delar i världen hjälper de oftast till med många praktiska saker i samhället. Exempelvis finns det dokumenterat att frimurare har hjälpt organisationer med pengar för att bygga olika byggnader. Praktiskt sett kan det handla om att ett förbund eller en organisation gör en lista av saker på hemsidor som Buildor, varpå de senare ber om hjälp med pengar från en frimurarorganisation. Det kan exempelvis handla om idrottsklubbar eller organisation som frimurarna är intresserade av att stötta ekonomiskt. Således kan frimureri jämföras med organisationer som hjälper andra med bistånd och liknande. Men den allra största skillnaden är att de är betydligt mer mystiska.