Krav för att bli frimurare

När ordet frimureri eller frimurare hörs gör man förmodligen en association till ett mystiskt sällskap med hemliga ceremonier. Denna bild är dock långt ifrån verkligheten. En närmare blick på frimureriets uppkomst och historia ger en nyanserad och fängslande syn på organisationen.

Den första dokumentation som nämner frimurare kommer från medeltida skrifter i England och Frankrike. Begreppet frimurare har delvis en ursprunglig betydelse som anspelar på hantverkare med mer skicklighet. Historiskt sett bestod frimurare av sammanslagningar av byggnadshantverkare såsom arkitekter, murare och stenhuggare som uppförde katedraler, kloster, kyrkor och slott. Då de inte var bundna till ett lokalt skråväsende var de relativt fria för sin tid jämfört med andra yrkesgrupper. Deras ”frihet” bestod i att denna klass av hantverkare arbetade periodvis med ett byggprojekt och förflyttade sig till nya arbetsplatser – alltså blev ett passande namn frimurare. Frimurare var därmed raka motsatsen till ett sällskap med mystiska ceremonier bakom en låst skjutdörr i en källarvåning! Snarare var frimurare en grupp i samhället med beprövad erfarenhet och kunskap som jobbade på välexponerade och byggprojekt.

Under 1600-talet började frimurare omnämnas mer flitigt och år 1717 blev en milstolpe i frimureriets historia. Det här året genomfördes en större sammanslagning av frimurarorganisationer i England, som döptes till Premier Grand Lodge of England. I detta sammanhang utformades efter några år regler för organisationen, kallad för ”Constitutions of the Freemasons”, det vill säga konstitutionen för frimurare. Nu tog frimureriet fart på allvar och spred sig snabbt över Europa. I Sverige bildades den Svenska Frimurare Orden år 1780 och har idag 15 000 medlemmar.

Vad krävs egentligen för att gå med i en frimurarorden? Det finns en rad krav att uppfylla för att ha möjlighet att ansluta sig till den och vissa kan uppfattas som gammalmodiga eftersom frimureriet är en traditionsenlig organisation. Vissa variationer kan finnas beroende på land eller region. Följande är en lista på grundkraven som en sökande behöver uppfylla för anslutning i en frimurarorden:

 • Vara troende, det vill säga tro på ett högre väsen som kan vara Gud eller eller något annat vilket är öppet för tolkning.
 • Vara en man.
 • Vara fri, det vill säga inte vara född till slav.
 • Vara genuint villig att ansluta sig.
 • Vara myndig enligt det aktuella landets lagar.
 • Vara rekommenderad av minst två frimurare från den frimurarorden som ansökan görs ifrån.
 • Vara hederlig och ärlig
 • Vara en person med gott rykte
 • Vara sund och balanserad

För anslutning i den Svenska Frimurare Orden behöver den sökande vara minst 21 år med gott anseende och kristen tro. Orden är däremot öppen för att ta emot sökanden som tvivlar eller som ännu håller på att utveckla sin andlighet. Själva ansökan påminner lite om en jobbansökan, följande ska anges och skickas till närmaste fördelningskansli där den sökande bor:

 • Namn
 • Adress
 • Postnummer och ort
 • Telefon
 • E-post
 • Födelsedatum
 • Referenser till frimurare
 • Personlig brev
 • Eventuella funderingar