Frimurarnas välgörenhetsarbete

Frimurarna har en väldigt lång tradition av barmhärtighetsarbete. Förr i tiden bestod det till stor del av sjukvård, inrättandet av barnhem och institutioner och allmosor till de fattiga. Idag ser det lite annorlunda ut, men människors väl och ve ligger frimurarna varmt om hjärtat fortfarande.

45 miljoner varje år skänks till välgörande ändamål i form av pengar till forskning, barnsjukvård, stöd till hjälporganisationer som inriktar sig på barn och ungdomar men stödet går även till viss del till forskning om sjukdomar som drabbar äldre.

Trots frimurarnas arbete med att stödja forskning och utveckling så har världen ännu inte stoppat åldrandet och döden. När den tiden kommer och en anhörig går bort kan det därför kännas skönt att ha råd och stöd om både begravning och juridik. Detta hittar du hos https://lavendla.se/ där du kan boka tid för personlig rådgivning.

Välgörenhetsarbetet

Frimurarnas välgörenhetsarbete innefattar två sektioner, intern och extern Caritas. Caritas är namnet på varje frimurargrupps, eller lokalt brödraskaps, hjälpgrupp. Gruppen ansvarar för hjälpinsatserna och på orter med flera brödraskap kan Caritasgruppen tillhöra dem alla och hjälpas åt gemensamt. Allt som rör hjälp och vård/stöd till behövande men även till sällskapets egna ordensbröder med familjer har Caritasgruppen hand om.

Intern Caritas

Intern Caritas betyder att gruppen riktar hjälp till ordensbröder. Det kan röra sig om att organisera besök till sjuka bröder eller deras familjer, handikappade bröder eller liknande. Helt enkelt internhjälp till sina egna med anhöriga. Det kan även gälla att fira medlemmars födelsedagar, att organisera insamlingar av pengar eller saker, händelser på högtidsdagar, julgåvor och mycket mera. Det är också Caritasgruppen som lämnar förslag på hur insamlade medel kan disponeras.

Extern Caritas

Extern Caritas innebär ett verkansområde utanför brödraskapet, alltså mot samhället och privatpersoner, forskningsbidrag och stipendier. I många fall rör det sig om forskare, doktorander, läkare och annat folk som för vetenskapen framåt inom barn- och ungdomsmedicin och äldrevård.

Kultur anses som helande och därför lämnas även stipendier till yngre konstnärer, musiker, sångare och författare.

Trots att Sverige har ett väldigt bra socialt och ekonomiskt skyddsnät händer det ibland att människor faller emellan stolarna. I vissa fall kan frimurarna gå in och hjälpa dessa personer ekonomiskt eller materiellt på ett individuellt plan. Pengarna tas ur fonder och stiftelser som ordensbröderna lagt grunden till för väldigt länge sedan. Det finns oftast ingen ansökningsblankett för detta, du kan således inte ansöka själv till en fond och hoppas på att få pengar, utan Caritasgruppen väljer själva ut vilka som behöver hjälp genom uppsökande verksamhet. Detta är inget som det skrivs om i tidningarna eller talas så mycket om, utan det sker i det tysta. För frimurarna handlar det inte om att klappa sig på bröstet för att visa hur duktiga de är, utan det handlar om rätt hjälp på rätt plats. Att förstora upp allt och skapa löpsedlar hjälper sällan någon i nöd då det kan skapa stress och ångest att bli utpekad och presenterad i media.

Frimurarna har funnits i Sverige i 275 år och de fortsätter hjälpa och stötta de svaga i samhället med hjälp av sina Caritasgrupper.