Frimurarna i Sverige

Frimurare eller [i]Free Masons[/i] som sällskapet heter på engelska är en mycket beryktad och samtidigt ett allmänt okänt ordenssällskap som kräver rekommendationer för att bli tilldelad medlemskap och dessutom särskilda uppfyllda kriterier. I Sverige har frimureri funnits i mer än två decennier och har idag ungefär 15 000 medlemmar i Sverige och Finland. Den mytomspunna frimurarorden har alltid dragits med många vilda påståenden, vilka inte nödvändigtvis behöver ha någon riktig grund i orden. Huruvida händelser i historien inom ordern kan ha spätt på dessa historier, lämnas osagda men att frimureri är ett etablerat sällskap i Sverige liksom i omvärlden råder ingen tvivel.

Frimurarnas början

Frimurarna etablerades först i England under medeltiden som en grupp kristna män i yrkeskategorin hantverkare med inriktning mot mureri och arkitektur som arbetade professionellt med att bygga kristna katedraler. Då de ville behålla sina yrkesverksamma kunskaper hemliga inom sina egna led skapades olika så kallade loger ([i]eng. lodge[/i]) inom vilka lärlingar kunde lära sig murarkonsten. För att behålla kunskaperna hemliga skapades speciella ritualer med syfte att kontrollera att människor var vilka de utgav sig för att vara och att de var behöriga att tilldelas frimurarnas hemliga kunskaper.

Frimurarna i Sverige

I Sverige har frimurarna varit aktiva sedan mitten av 1700-talet och är ett öppet sällskap. De verkar för att bibehålla människovärdet i samhället och ett närmande människor emellan, via traditionella värden som ska bidra till kollektivet och avvärja människor från isolering. Kung Karl XVI Gustaf är den Svenska Frimurare Ordens högste beskyddare och flera högt uppsatta svenskar är medlemmar i orden. Det som skiljer den svenska modellen av frimureri från många andra grenar i världen är bland annat att den vilar uteslutet på kristen tro, medan orden i andra länder oftast bara kräver en tro på ett högre väsen, såsom judendom och islam. De svenska frimurarnas system delas med Finland och fristående nationella frimurarordnar i Danmark, Island och Norge. I orden hålls olika evenemang årligen. Det spelar musik av medlemmar i orden och hålls traditionella tillställningar och ritualer som för att stärka ordens medlemskap och värden.

Krav för att bli frimurare i Sverige?

Det finns ett par grundläggande krav för att få söka och bli antagen till svenska frimurarorden. Någon särskild högre utbildning såsom ingenjörs- eller ledarskapsutbildning är inte ett av krav, men däremot att man har ett gott anseende bland folk och har fyllt 21 år. Endast män kan söka och bli antagna till frimurarorden.

Den svenska frimurarorden vilar på en kristen grund, men ställer inte krav från sina medlemmar på någon särskild kristen tro och frimurare behöver inte avkräva något löfte som försätter dem i konflikt med sin tro och Gud. För att bli en frimurare behöver man två tidigare frimurare som faddrar. I Sveriges frimurarorden måste man vara kristen och därför antas inte judar, muslimer eller människor av andra trosuppfattningar.