Frimumureriets symboler

Ända sedan de första frimurarna började gå samman och bilda sina egna sällskap och träffas i hemliga möten finns det ett stort antal symboler som representerar

deras orden. Det handlar om allt från olika redskap och former till olika typer av trä och för att man skall förstå hur de är relaterade till frimureri måste man förstå brödraskapets historia. Att det handlar om en hel del mystik och hemlighetsmakeri är ett faktum, men lika mycket handlar

frimureri om personlig utveckling och att människor från olika yrkesgrupper möts och hjälper varandra. Under ett möte kan man till exempel få tips om diverse Faktureringstjänster av erfarna bankirer eller vem man bäst skall anlita om man behöver en rörmokare. Det handlar också om utbildning och välgörenhet och även om många kallar Frimurarorden för gubbdagis, så insisterar medlemmarna på att det är frågan om något mycket seriöst.

Att förstå namnet

Om man inte har hört talas om frimurarna eller endast hört namnet nämnas så handlar det alltså om ordenssällskap som man blir invigd till efter att ha blivit nominerad av minst två, redan insatta personer. Namnet har sitt ursprung i medeltidens England, där skickliga katedralbyggare reste från stad till stad för att ta uppdrag om att rita och låta uppföra olika kyrkliga byggnader. Dessa män var extremt skickliga och högst respekterade, och deras kunskaper var ovärderliga då de rest så mycket och fått enorm erfarenhet. Eftersom deras grundutbildning var att vara murare, och att de reste runt som frilansare kallades de således för frimurare. Så småningom bildade de egna sällskap där de utbytte erfarenheter liksom inkluderade olika hantverkare för att alltid vara garanterade de bästa händerna, och för att skydda varandra mot konkurrenter.

Symboler

  • Passaren och vinkelhaken. Den mest använda symbolen för frimureriet är de verktyg som användes av de första katedralbyggarna, nämligen vinkelhaken och passaren. Dessa sätts mot varandra ungefär som två V:n som möts i mitten och är en symbol som frimurare använder på sina lokaler, kläder och böcker.
  • Det allseende ögat. Denna bibliska symbol finns till och med på dollarsedlarna och representerar Guds allsmäktighet. Frimurarna har traditionellt alltid varit kristna, även om det idag även finns sekulära ordnar.
  • Hexagrammet och pentagrammet. Uråldriga symboler som representerar makt och kunskap, liksom makrokosmos (universum) och mikrokosmos (världen) som av Gud byggts upp liksom en hantverkare.
  • Brinnande ljus. Ljus används mycket av frimurare, inte minst under deras ritual, för att symbolisera ljusets väg och kunskapens låga.
  • Cederträ. Att just detta träslag förknippas med frimurare har att göra med att det skall ha använts då man byggde förbundsarken som innehöll stentavlorna med tio Guds bud.