Illuminati var inte frimurare

Sällskapet kallade sig till en början ”Föreningen av perfektibilister” och bestod av en samling stora europeiska tänkare. Deras syfte var att verka för ett samhälle utan kungar eller kyrkor. Istället skulle folket få utbildning för att själva bilda sig en uppfattning om både religionen och livet, istället för att lyssna på prästerna och de styrande. Det här var livsfarliga idéer och sällskapet förbjöds relativt omgående. Ryktet gör dock gällande att medlemmarna fortsatte sin verksamhet i det tysta.

Frimurarorden uppstod ur en sammanslutning murmästare under medeltiden, som var fria att resa runt och erbjuda sin yrkeskunnighet, på samma sätt som till exempel plåtslagare i Stockholm är fria att erbjuda sin yrkeskunnighet till vem som än behöver reparera eller lägga nytt tak. ”Föreningen av perfektibilister”, som snart skulle byta namn till Illuminati, ”de upplysta”, uppstod däremot ur de lässällskap där samhällskritiska skildringar diskuterades. Illuminati, som grundades av Johann Adam Weishaupt 1776, inspirerades också av frimurarorden där dess organisation i stort sett kopierades, samt av jesuitorden där Illuminati följde denna ordens författningsmönster. Även om samhällsrevolutionen skulle ske fredligt genom att upplysa folket, var den en nagel i ögat på det enväldiga Europa på 1700-talet och Illuminatis medlemmar nämnde aldrig sin orden när de kommunicerade med varandra. De kallade sig inte heller vid sina rätta namn, utan hade namn som Socrates, Cato, med flera. Weishaupts namn var Spartacus. Även städer och platser gavs lånade namn. Bayern hette exempelvis Graecia och Ingolstadt fick namnet Ephesus. Weishaupt gick också med i frimurarorden för att hitta inspiration till sin nya orden, samt för att rekrytera.

Illuminatis agenda

Illuminati verkade för ett avskaffande av monarkin. Folket skulle läras att tänka fritt från påverkan av de styrande och kyrkan. All egendomsrätt och arvsrätt skulle tas bort. Patriotism som kunde leda till krig och konflikter skulle förbjudas. Äktenskapet skulle upphävas. Uppfostran av barn skulle ges i samhällets regi och all religion skulle bort. Illuminati växte snabbt och spreds över Europa. Sällskapet upplöstes dock efter att ha infiltrerats på slutet av 1780 och dokument med hemlig information spreds över Europa. Detta gjorde att de bayerska myndigheterna kunde avslöja dem. Weishaupt själv dog i exil 1830, men rykten påstår att Illuminati aldrig upphörde. De ska exempelvis styra i USA, där endollarssedeln är full av Illuminatis symboler.