Frimureri

Frimureri

Art gallery in Paris, with visitor out of focus.

Carl Gustaf Tessin

Carl Gustaf Tessin är född 1695 och är son till en känd arkitekt som heter Nicodemus Tessin den yngre. Runt 1714 reste Carl Gustaf Tessin […]

Frimureri

Hand drawn vector illustration - All seeing eye pyramid symbol. Freemason and spiritual. Vintage

Kända frimurare

Frimurarna är ordenssällskap som kan spåras tillbaka till medeltiden. De har under historien fått mycket uppmärksamhet för sina stängda dörrar och det cirkulerar många rykten […]

Frimureri

Tempelherreorden

Tempelherreorden

När frimureriet började utvecklas till en verklig organisation på 1700-talet, var det vissa av ordnarna som tog sitt namn, sina symboler och vissa ritualer från […]

Frimureri

Frimurarna i film

Frimurarna i film

Det första många kommer att tänka på när man nämner ”frimurarna” är inte en organisation baserad på arkitekter och hantverkare, utan korståg och riddare. Det […]

Frimureri

Olika typer av frimureri

Olika typer av frimureri

Precis som inom många andra religioner, organisationer och politiska ideologier har det även inom frimurarrörelsen förekommit konflikter och olika inriktningar. Det första uppbrottet från den […]

Frimureri

Frimurarnas historia

Frimurarnas historia

Frimurarna har idag en mystik kring sig som till viss del kanske beror på deras långa historia. Den sträcker sig så långt tillbaka i tiden […]

Frimureri

Masonic Tray

Kvinnor inom frimureriet

Frimurarorden inte en orden för kvinnor heter det i Sverige. Dock fanns det en så kallad adoptionsloge för kvinnor. Ofta skrivs det ”Den kvinnliga adoptionslogen, […]

Frimureri

Anonymous rendering of Masonic Lodge meeting

Frimureri

Då man frågar en frimurare vad syftet är med frimureri får man svaret att det är att verka för medlemmarnas personliga utveckling till bättre människor. […]

Frimureri

Frimureri i Sverige

Frimureri i Sverige

I Sverige startade Svenska Frimurare Orden, SFMO, i mars 1735. SFMO är Sveriges äldsta ordenssällskap som fortfarande är verksamt. Frimureriet har i över 275 år […]

originmag