Frimurarna i film

Det första många kommer att tänka på när man nämner ”frimurarna” är inte en organisation baserad på arkitekter och hantverkare, utan korståg och riddare. Det beror på att flera moderna frimurarordnar, som utvecklades på 1700-talet, har hävdat tillhörighet till Tempelherreorden, och inkorporerat symboler och ritualer från denna orden i sina egna ordnar. Tempelherreorden existerade på medeltiden, och grundades år 1119 med syfte att skydda pilgrimer mot överfall på deras vandring till Jerusalem under korstågen, liksom att skydda Korsfararstaterna, alltså de stater som korsriddarna bildade under korstågen i Heliga landet. Denna orden blev så småningom en rik orden med många privilegier, och således en stor maktfaktor att räkna med. Riddarna, i sina karakteristiska vita mantlar med rött kors, var bland de skickligaste krigarna under korstågen, och de medlemmar av orden som inte krigade 800px-Templar_induction_2009_3organiserade en stor ekonomisk infrastruktur med en tidig form av ett banksystem, och byggde fästningar i Heliga landet. Efter korstågen, när det Heliga landet förlorades, dalade dock stödet för Tempelherreorden, och rykten om deras hemliga initieringsritualer skapade misstro för dem. Den franske kungen, Filip IV, var i djup ekonomisk skuld till orden, och tog tillfället i akt att fängsla orden och avrätta deras sista stormästare Jacques de Molay genom att bränna honom på bål. Tack vare Tempelherreordens mystiska historia cirkulerar en rad konspirationsteorier kring deras öde, och filmskapare och författare har använt sig av denna mystik i sina berättelser. Frimurarna idag framställs därför framförallt i film antingen som en ond, hemlig organisation, eller som förvaltarna av en förlorad relik, till exempel den heliga graal eller förbundsarken.

Det är därför kanske inte märkligt att frimurarna förekommer flera gånger i den film som kanske behandlar flest av dessa konspirationsteorier kring kristna ordnar och organisationer, nämligen Da Vinci-koden, baserad på Dan Browns roman med samma namn. I Da Vinci-koden kan man bland annat se frimurarsymbolen flera gånger. Om du skulle vilja åka till Frankrike för att gå i Da Vinci-kodens fotspår, och till exempel se Louvren, kan du låna pengar för att ha råd med resan på Advisa.se. Frimurarna förekommer också i filmer som The Freemason, National Treasure, From Hell och Brother’s War.