Tempelherreorden

När frimureriet började utvecklas till en verklig organisation på 1700-talet, var det vissa av ordnarna som tog sitt namn, sina symboler och vissa ritualer från den historia Tempelherreorden. Sannolikt gjorde de detta för att låna lite av den medeltida ordens mystik. Senare, under 1900-talet, har dock flera pseudovetenskapliga historiska teorier försökt koppla dagens ”Knights Templar” med den medeltida orden, även om den kopplingen har förnekats av både Frimurarna och av historiska källor.

Den verkliga, historiska Tempelherreorden existerade under medeltiden, mellan tidigt 1100-tal och tidigt 1300-tal.  Orden har sin grund i händelserna som följde efter att det Första korståget återtagit Jerusalem. Efter denna händelse började nämligen kristna människor att göra pilgrimståg till den heliga staden. Men även om Jerusalem i sig var säkert, var vägen dit fotfarande riskfylld, då pilgrimer bland mycket annat riskerade att överfallas av banditer, som dödade pilgrimerna urskillningslöst. Den franske riddaren Hugues de Payens gick därför år 1119 till kung Balduin II av Jerusalem, och Warmund, Molay_bucherJerusalems patriark, och föreslog att man skulle skapa en monastisk orden för att skydda dessa pilgrimer. Detta blev Tempelherreorden, och kung Balduin gav den nybildade orden ett högkvarter i den övertagna moskén Al-Aqsa på Tempelberget. Eftersom Tempelberget troddes ligga ovanför ruinerna av Salomos tempel, kallade riddarna sitt högkvarter för just detta, och tog sitt namn därifrån: Kristi och Salomos tempels fattiga riddare.  Den ursprungliga orden bestod av nio riddare, och de var verkligen fattiga – men de skulle inte förbli fattiga länge. År 1129 godkändes orden formellt av den katolska kyrkan, vilket gjorde att riddarorden snabbt steg i både makt och rikedom.

Tempelherreordens fall, som skedde abrupt genom att den franske kungen Filip IV arresterade de flesta riddarna i orden, torterade dem för att de skulle ge falska erkännanden, och brände dem på bål, har sannolikt bidragit stort till mystiken som omger Tempelherreorden. Efter att kung Filip pressat påven Clemens V (som var släkt med kungen), upplöste han officiellt Tempelherreorden år 1312.

Om du fascineras av den ovannämnda mystiken, och tycker om estetiken kring Tempelherreorden, kan du enkelt dekorera ditt hem på ett effektfullt sätt genom att skapa en fototapet med symboler eller andra motiv relaterade till Tempelherreorden. Du kan beställa sådana fototapeter, med dina egna motiv, på Photowall.se.