Kvinnor inom frimureriet

Frimurarorden inte en orden för kvinnor heter det i Sverige. Dock fanns det en så kallad adoptionsloge för kvinnor. Ofta skrivs det ”Den kvinnliga adoptionslogen, vilket skulle kunna betyda män som är kvinnliga till sin läggning. Fast avsikten är med en adoptionsloge är att kvinnor kan vara medlemmar.

 

År 1740 i Frankrike
I Frankrike fanns adoptionsloger för båda könen, redan under 1740-talet. Kvinnorna kallades för kusiner eller systrar. Under 1770-talet fanns omkring 30 sådana loger i Frankrike.

 

Adoptionslogen i Sverige
I Sverige invigdes ett adoptionsfrimureri den 2 maj 1776. Det var den svenska frimurarordens stormästare hertig Karl som invigde sin blott sjuttonåriga maka, Hedvig Elisabet Charlotta. Hon kom att bli stormästarinna för ett adoptionsfrimureri inom hertig Karls privatloge på Stockholms Slott. Den här adoptionslogen kallades Le véritable et constante amitié. Konstitutionen av den här adoptionslogen kom att bli bekräftad med sigill av den franska frimurarordens stormästare hertigen av Orléans och de franska adoptionslogernas stormästarinna Bathilde av Orléans, i Paris den 8 maj 1776. Kvinnornas adoptionsloge sammanträdde innanför hertig Karls Sanctuarium, som var det hemligaste rummet i Karls privatloge. Det var också det ett och samma rum vari Charlotta hade invigts i orden.

Masonic Symbols, Square and Compass

Masonic Symbols, Square and Compass

 

En adoptionsloge i tre grader
Hertiginnans adoptionsloge var på svenska i tre grader. Man hade en ritual på franska i fem grader. Förebilden var fransk. Denna adoptionsloge räknas som en så kallad anpassad loge, avsedd för kvinnor inom frimurarna. Det var hertiginnan som utvecklad ritualerna för sin egna loge, varför medlemmarna hade sina egna ritualer. Hertiginnan hade stor insyn i det reguljära frimureriet genom sin make. Hon mottog de tre första graderna, vilket framgår av det odaterade Concept, som förvaras i Riksarkivet i Stockholm. Vari framkommer att hertiginnan hade kunskap om frimureriet då hon beskriver det svenska frimureriets första tre grader. Man känner inte till hur länge denna kvinnliga frimurarloge var verksam.

En gång i tiden fanns det frimurarkvinnor
Det är klart att det fanns frimurarkvinnor i Sverige en gång i tiden. Sophie von Fersen och Hedvig Eleonora von Fersen, invigdes båda den 7 maj 1776. Ulrica Catharina Koskull invigdes vid en annan tidpunkt som är okänd. Charlotte Gyldenstolpe var vid inträdet till adoptionslogen Gula Rosen år 1802 antecknad som redan medlem av frimurarna.

 

Le Droit Humain
År 1918 startade Le Droit Humain i Sverige, även kallad Samfrimurarorden. Logen är verksam än idag med en loge i Stockholm. Man tillåter både män och kvinnor som medlemmar. Det ska ha en tro på ett Högsta Väsen, alltså inte uttalat kristet eller annan religion. Inom Le Droit Humain arbetar man efter den skotska ritualen.