Frimureri

Då man frågar en frimurare vad syftet är med frimureri får man svaret att det är att verka för medlemmarnas personliga utveckling till bättre människor. Frimureri är en verksamhet som bedrivs av ordenssällskap.

 

Frimureriets syfte
Frimureriet syftar till att verka för mänsklighetens förbättring och förädling. Man önskar främja ödmjukhet, tolerans och barmhärtighet och ska visa detta i ord och handling.

 

På kristen grund
I Sverige vilar Svenska Frimurare Orden, SFMO, på en på kristen grund. Det är en sammanslutning av män från skilda samhällsgrupper, yrken och åldrar. Det man kommunicerar ut till offentligheten är att medlemmarna, bröderna, träffas under värdiga former. Det händer att familj och närstående bjuds in att delta under innehållsrika aktiviteter.

 

Med en ideologisk grundsyn
Bröderna ska erbjudas möjligheter till tillfällen med stillhet och tid för reflexion över livets mening och mål. De ska få skönhetsupplevelser baserade på Ordens vackra ceremonier och lokaler. Bröderna ges möjlighet till personlig utveckling och inre mognad. Vilket sker genom den eftertanke och de lärdomar, som frimureriets ritualer och symboler ger anledning till. Detta bygger på en äkta och berikande gemenskap, som även inspirerar till ett aktivt engagemang för medmänniskors bästa.

Den idé som frimureriet bygger på kan även utövas av människor som inte är medlemmar i någon orden. Sannolikt finns delar av frimureriets idé i andra sammanslutningar.

Antique Masonic pendant in gold

Antique Masonic pendant in gold

 

Ritualer och upplevelser
Medlemmarnas personliga utveckling åstadkoms med hjälp av ritualer och upplevelser. Det förekommer ett färgrikt bildspråk och i det svenska systemet religiösa referenser. Medlemmarna får råd och det sker en kunskapsöverföring om hur man bör leva sitt liv.

 

Hjälpverksamhet
Logerna brukar i regel bedriva hjälpverksamhet. Man stödjer kultur och forskning.

 

Endast för män, eller…
De flesta frimureriska systemen är till för män. Utanför Sveriges gränser finns det loger som endast accepterar kvinnor som medlemmar. Vidare finns det de som accepterar både män och kvinnor, så kallat samfrimureri som Le Droit Humain.