Frimureri i Sverige

I Sverige startade Svenska Frimurare Orden, SFMO, i mars 1735. SFMO är Sveriges äldsta ordenssällskap som fortfarande är verksamt. Frimureriet har i över 275 år varit en vital del av det svenska samhället. SFMO: s syfte är att verka för mänsklighetens förbättring och förädling, fortplantas orden från generation till generation.

 

Självständig i världen
Kung Carl XVI Gustaf är Svenska Frimurare Ordens höge beskyddare. SFMO står självständigt gentemot det internationella frimureriet, även om det är en del av det. SFMO arbetar efter det Svenska systemet.

 

Svenska systemet
Svenska systemet är den vedertagna beteckningen på den ordning varefter flertalet frimurarordnar arbetar. Det svenska systemet tillämpas i nuläget av ordnar i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Det förekommer även med variation inom landslogen Große Landesloge der Freimaurer von Deutschland i Tyskland. Benämningen i internationella sammanhang är the Swedish Rite.

I internationella sammanhang förekommer många olika versioner av frimureri. I dessa kräver man tro på ett Högsta Väsen vilket inkluderar i princip alla religioner och religiösa traditioner. I det svenska systemet ställer man dock krav på en kristen tro. Frimureriet påtvingar inte medlemmen en viss kristen trosuppfattning. En frimurare avkrävs inget löfte som sätter honom i konflikt med Gud och den egna tron så länge den bygger på en kristen grund.

Förutom att det svenska systemet enbart vilar på kristen grund, skiljer det sig från många andra internationella och svenska frimurarorganisationer genom att det är ett så kallat integrerat höggradssystem. Vilket innebär att de högre graderna ligger i samma organisation som de tre första graderna. Den enskilde måste ha uppnått den högsta graden i varje skede innan vederbörande får gå vidare.Frimureri i Sverige 1

 

SFMO: s medlemmar
Svenska Frimurare Orden har omkring 15.000 medlemmar i Sverige och Finland.

Svenska Frimurare Ordens höge beskyddare är hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf. Konungen är dock inte verksam. Stormästare Anders Strömberg, som även är jur.kand., är den leder och utvecklar verksamheten. Stormästaren arbetar på plats flera dagar i veckan.

 

SFMO – personlig utveckling
Inom SFMO möts män i olika åldrar, med olika yrken från skilda samhällskategorier för att umgås under värdiga former, och inte minst för att arbeta på sin personliga utveckling.

Under stark gemenskap, med likformade ritualer och dygder, söker SFMO bibehålla människan och människans värde i dagens samhälle.

 

Bååtska palatset
Det är i Bååtska palatset på Blasieholmen i Stockholm som ordensledningen har sitt säte sedan år 1877. Här finns lokaler för kansli och logeverksamhet samt samlingslokaler av olika slag. Det finns många andra företag på Blasieholmen, t.ex. Vården.se som hjälper privatpersoner och företag hitta naprapater i Stockholm.