Frimurarnas historia

Frimurarna har idag en mystik kring sig som till viss del kanske beror på deras långa historia. Den sträcker sig så långt tillbaka i tiden som till medeltiden, då man började bygga katedraler och andra större byggnadsverk. Murare, snickare och andra hantverkare ingick på den tiden i så kallade skrån eller gillen. Dessa skrån upprätthöll yrkets traditioner, utbildade nya lärlingar och hade lokalt monopol på arbetet inom sitt skrå. Detta betydde att en murare inte fritt kunde röra sig mellan olika byar och städer för att arbeta, utan var knuten till sitt lokala skrå eller gille. I motsats till dessa murare fanns så kallade murmästare. Deras uppgift var att rita, planera och bygga olika byggnader som kyrkor och kloster, och de kan jämföras med dagens arkitekter eller byggmästare. Murmästarna var inte bundna till ett skrå, och kunde därför resa runt och erbjuda sina tjänster. På grund av detta kallade man dem för ”fria murare”.Freemasons'_Hall,_London

Tack vare sitt kringresande blev frimurarna med tiden mycket skickliga i sitt yrke, då de hela tiden såg och lärde sig det senaste inom arkitektur. Med tiden utvecklades en känsla av yrkesstolthet och sammanhållning mellan de olika frimurarna, och man ville (precis som många andra yrkeskårer) bevara sina yrkeshemligheter inom frimurarkåren. Därför lät man på varje byggplats upprätta ett litet trähus, där frimurarna kunde mötas och diskutera arbetet och planerna för bygget. Denna stuga kom att kallas lodge, på svenska loge, det ord som frimurarna använder än idag om sina olika lokala föreningar. I logen samlade man även kårens lärlingar, och lärde dem allt om yrket och om livet i allmänhet. För att skydda sina hemligheter från alla arbetare på byggplatsen började man snart utveckla hemliga ritualer med syfte att kontrollera att man var behörig i logen.

När katedralbyggets era började ta slut under 1600-talet övergick frimureriet allt mer till vad det innebär idag. Övergången började i och med att man tog in fler och fler medlemmar i logen som inte var hantverkare, och snart var det färre hantverkare än övriga medlemmar i logerna. När fyra loger i London slog sig samman för att bilda The Grand Lodge 1717 kan det slutgiltiga steget från praktiskt hantverksfrimureri till teoretiskt frimureri sägas ha tagits.

Trots frimurarnas förkärlek för mystik och ritualer har de alltså ett enkelt ursprung, med hantverkare som slet hårt. Då, precis som nu, behövde de sannolikt en skön säng att sova ut i. Idag finns dock betydligt bekvämare sängar än på medeltiden. På Sleepo.se hittar du ett stort utbud av vad dagens sängar har att erbjuda.